Vedska astrologija - Svrha dana "umetnost kreiranja"

Svrha današnjeg dana je “umetnost kreiranja”

 

Današnjim danom vlada Venera ili Šukra. To je graha (planeta) kreativnosti i umetničkog izražavanja. A to je hrana za dušu  - i za one koji stvaraju umetničko delo I za one  koji uživaju u njemu.

 

Iskoristite moć umetnosti kao sredstvo za vaš duhovni rast i razvoj, isceljenje I životne promene. Srž umetnosti je izražavanje na kreativan način, traganje za dubljim smislom i sadržajem, za istinskim bogatstvima života. Kada osetite božansku prirodu u svemu što vam život pruža podelićete vaše vizije sa drugima. Umetnost je posebna ljudska duhovna delatnost u kojoj vaša moć oblikovanja, uz izražavanje najdubljih misli i osećanja, uslovljava stvaranje fantastičnih stvari velike vrednosti.

 

Ta umetnička dela, koja izazivaju osećanje prijatnosti, ugodnosti i lepote stvaraju jedan novi svet. Iskoristite vašu maštu I božiji dar. Umetnost je sinergija I transformacija čoveka, prirode i predmeta. Umetničko delo je duhovna struktura u koju vi u trenutku nadahnuća, unosite svoju misao, emocije i maštu.

Svako umetničko delo je neponovljivo. To su ona osećanja, raspoloženja i misli koje vi, posredstvom svog umetničkog dela, prenosite na druge. Stoga i doživljaj ostalih prate pojačana osećanja, iznenadne misli i u njima se budi lepo unutrašnje raspoloženje i stanje duha koje je bogatije i sadržajnije u odnosu na ono svakodnevno.

 

Birajte slobodu od obrazaca koji su drugi napravili, za svoju dobrobit. Nađite načine da pokažete svetu koliko ste izuzetni, jedinstveni i vredni upravo takvi kakvi jeste. I podržite druge da iskažu isto. Težite da inspirišete ljude da ulažu vreme i energiju u povećanje svoje svesnosti, sopstveni razvoj i napredak, jer smatram da čovek nije stvoren samo za ovozemaljske zadatke, već je stvoren sa svrhom I darovima da kreira lepšu budućnost.

 

Vaš Đotiš konsultant
https://www.facebook.com/vedskaastrodjotis

 

Postavi komentar

Postavi komentar