Vedska astrologija - Svrha današnjeg dana je "uspeh i zadovoljstvo"

Svrha današnjeg dana je „uspeh i zadovoljstvo“

 

Uspeh u životu se može opisati kao sreća koje neprekidno teče ili kao neprekidno ostvarivanje nekih postavljenih ciljeva. Uspeh je naša sposobnost da se ti ciljevi ostvare sa lakoćom i bez prevelikog napora. Kad pomenemo uspeh, mnogi povezuju uspeh sa zarađivanjem velike količine novca. Ali naravno, ne definišemo samo to kao uspeh, niti je to najvažnije... Današnjim danom vlada Merkur ili Budh, koji pokazuje novac i posao koji radimo. A to povlači za sobom da budemo - i zadovoljini i uspešni u onome što radimo.

 

Smatra se da je uspeh dug proces koji zahteva težak rad. I da se često može ostvariti jedino na štetu drugih, ali to ne mora biti tako. Treba naći balans i potrebno je pristupiti uspehu i bogatstvu imajući u vidu - i ono duhovno, kako bismo mogli da posmatramo stalni i potpuni priliv svega što je dobro za nas. Poznavanje i primena duhovnih zakona će nas dovesti u skad sa prirodom i tada možemo stvarati oslobođeni briga, radosno i sa ljubavlju. Tada ćemo imati spontano podršku prirode. I spontano ćemo birati najbolje i ispravne odluke za nas.

 

Postoji mnogo viđenja šta je to uspeh. Svako od nas će verovatno imati svoju definiciju uspeha u životu. A materijalna dobra su samo jedno od njih. I ne zaboravimo – uspeh je putovanje, a ne odredište! Materijalno obilje nam samo pomaže da naše putovanje bude ugodno. A uspeh obuhvata i zadovoljstvo onim što radimo, osećaj da se nam je “lepo u svojoj koži” i da se, bez obzira na sve probleme, ipak ne bi menjali ni sa kim. Uspeh dalje obuhvata: dobro zdravlje, puno energije, snage da ostvarimo svje ciljeve, volju za životom, odnose sa drugima koji nas usrećuju, emotivnu sreću i stabilnost, stvaralačku slobodu, kreativnost, osećanje ZADOVOLJSTVA svojim životom i možda najvažnije - osećaj MIRA u duši.

 

Pa ipak čak i kad smo ispunjeni svim navedenim, ostaćemo neostvareni ako u sebi na gajimo seme božanskog. Jer svako do nas nosi u sebi iskricu Božanskog, koja je prerušena, i koja želi da se u potpunosti izrazi.

 

Istinski uspeh je kada dopustimo da ta “iskrica Božanskog” dođe do izražaja. Uspeh je osećanje Božanskog kud god da krenemo, u šta god da pogledamo - u oči deteta, let ptice ili lepotu cveta. I kad budemo imali to osećanje, ne samo s vremena na vreme, već svakodnevno – onda možemo da kažemo da smo shvatili pravo značenje reči “uspeh”.

 

Za Planetu radosti Marina Petković, đotiš konsultant

https://www.facebook.com/vedskaastrodjotis

 

 

Postavi komentar

Postavi komentar