Vedska astrologija - Današnja svrha je “tok života"

Svrha današnjeg dana je „tok života“

Ako pogledamo bilo koju ćeliju u ljudskom telu, u njoj ćemo videti prirodne zakone na delu. Bilo koja ćelija može biti savršena replika čoveka. Ne može opstati izdvojena, nezavisna od ostalih. Tako i mi. Ljudi. Današnjim danom vlada Mesec ili Ćandra koja pokazuje našu porodicu, socijalno okruženje, društvo u kojem živimo. Mi smo deo tog društva i u skladu sa tim treba da se ponašamo.

Svaka ćelija, bilo da je to ćelija srca, stopala ili oka, živi i zdrava je kada se nalazi u stanju ravnoteže. U odnosu na sebe i druge. To je stanje sklada, a održava se stalnim davanjem i primanjem. Svaka ćelija daje svakoj drugoj i zauzvrat prima od svake druge. Sve je u stanju stalnog protoka i razmene i taj tok se nikada ne prekida. U stvari, taj tok je suština života ćelije. Ćelija ne može živeti izolovano od ostalih jer su sve povezane, sve zavise jedna od druge i od međusobne saradnje.

Na ćelije deluje i zakon karme. U svaku ćeliju je prirodno ugrađen odgovor na bilo koju situaciju koja iskrsne. A ako neka ćelija počne da se ponaša suprotno svojoj svrsi, zaustavlja se tok razmene i to jako negativno utiče i na susedne ćelije... Nastaje polako bolest, I ako se to ne zaustavi na vreme, negativnost može obuhvatiti i ceo organ....

Rad ćelija se odvija tiho i efikasno, bez žurbe. Svaka ćelija odradi na vreme svoj deo posla. I svaka ćelija je izuzetno bitna. Ona služi celom organizmu tako što koristi svoje posebne “darove”, i radi ono zbog čega je stvorena. To čini lako i bez napora. U svakoj ćeliji je usađeno unutrašnje pitanje koje glasi “Šta treba da uradim” i “Kako mogu da pomognem?”. Ćelija srca pomaže ostalim da organ srce pumpa krv u vene i pošalje kiseonik i hranu u sve organe. Ovo pomaže imunim ćelijama koje žele da pomognu ćelijama pluća ili stomaka ili grla recimo. A ćelije mozga neumorno osluškuju šta se dešava u telu, budno prate i šalju komande svakoj ćeliji. I sve su deo iste celine.

A ono što je na mikroplanu je replika onoga što je na makroplanu. Sve je povezano. Svi mi smo samo jedna karika u lancu, poput ćelija u našem telu. Dišemo isti vazduh, obasjava nas isto Sunce, živimo na istoj Zemlji, koristimo iste rezerve vode. A da bi bili savršene jedinke -otkrijmo svoje poreklo, svoje više biće. I pomažimo uvek svom okruženju koristeći svoje posebne darove. Uz svesnost o sadašnjem trenutku.

 

 

Za Planetu radosti, đotiš konsultant Marina Petković

https://www.facebook.com/vedskaastrodjotis

 

 

Postavi komentar

Postavi komentar