Vedska astrologija - Današnja svrha “put želja i ljubavi”

Svrha današnjeg dana je “put želja i ljubavi”

Želje su poput malih ulica u kojima često zalutamo. Milion želja koje se u nama javljaju grade lavirint iz kojega se ne vidi izlaz. Jedna se želja nadovezuje na drugu, a jedna ispunjena želja rađa na stotine drugih. Puno želja čoveka ne čine srećnim, pa ni onda kada se sve ispune. Ispunjenje želje je kao rupa bez dna. Želje stvara naš um, a zatim traži da ih ispunimo. Sve je to lepo, ali najbolje bi bilo kada bi te želje ispunjavali, a da su u vezi sa ljubavlju i sa smislom našeg života. Zato ne birajte ljude na osnovu sebičnih želja i iz interesa, jer vas to vodi u propast i padate u svoju zamku.

Današnjim danom vlada Šukra ili Venera koja pokazuje naše želje. Prvod, uživanje i hedonizam jačaju samo vaš ego do beskonačnih granica i živite u iluziji da je život zanimljiv. Ali gde nema ljubavi, tu nema života. Dakle, prepoznajte svoju sebičnost koja manipuliše vama od samog pocetka. Oslobodi je se jer ljubav je davanje. Tamo gde ima ljubavi, ima i radosti. A tamo gde ima sebičnosti, postoji i strah od gubitka. Zato ako ne možete da otpustite, ako nešto grčevito držite uz sebe, ne možete ni da volite. Tada i ne živite, jer umesto da se radujete onome što imate, ostajete da živite u strahu da cete i to izgubiti. Kada se na kraju to zaista i desi, tada se strah obistinio…

Ono sto pokušavam da objasnim jeste da treba svesno prihvatate ljubavi i Božije darove sa zahvalnošću. I svesno otpuštajte ako tome dođe kraj. Nikada ne patite za onim što ste izgubili. Budite srećni što ste to imali. Patnja je vaš prijatelj, koji vam pokazuje koliko ste u zabludi na vašem duhovnom putu. Ljubav je davanje i primanje. Ljubav je jedinstvo, celina, spajanje dva pola, dobrog i lošeg, jinga i janga. Bićete u ljubavi kad spoznate da ste ljubav. Put ljubavi je svugde i nigde. Ne postoji mesto na koje možete otići a da je lišeno ljubavi, i nema mesta koje možete napustiti a da već nije ljubav…

Đotiš konsultant

https://www.facebook.com/vedskaastrodjotis

 

 

 

 

Postavi komentar

Postavi komentar