Vaskrs - Pobeda ljubavi

Vaskrs  je najveći i centralni praznik u hrišćanskoj religiji. To je praznik kojim se slavi  vaskrsenje Isusa Hrista, sina Božijeg, trećeg dana nakon raspeća na krstu čime je pobedio smrt i ljudskom rodu doneo  večni  život kroz vaskrsenje iz mrtvih.

Jevanđelje kaže da se anđeo pojavio pored Isusove grobnice koja je bila otvorena i prazna i da je vest o njegovom vaskrsenju preneo pobožnim ženama koje su došle da obiđu grob među kojima je bila i Marija Magdalena.

Smrt kao realnost je za svakog čoveka izvor najvećeg straha, a taj strah se na prvom mestu odnosi na strah od razdvajanja od onih koje volimo i suočavanje sa ogoljenim strahom od nepoznatog. Vasksenje Isusa Hrista iz mrtvih je i pobeda života koja donosi krajnju radost svojim vernicima, ali i pobeda ljubavi jer nam Hristos svojom žrtvom za ljudski rod potvrđuje i obnavlja ljubav kao jedini istiniti način postojanja.

Za Vakrs se vezuje i period Velikog (Časnog) posta koji traje sedam nedelja i podrazumeva kako telesno uzdržavanje tako i duhovnu težnju ka vrlinama. Post je svojevrsna promena načina života koja teži da postane svakodnevnica u životu hrišćana. Ovo je period u kojem se vernici pripremaju i na svojevrsno lično vaskrsenje kroz podsećanje da čovek svakoga dana teži usavršavanju u vrlini, kroz bezuslovnu ljubav prema Bogu i bližnjem, popravljanjem u mislima, rečima i delima i neprestanom budnošću i brizi za spasenje svoje duše.

Običaj koji prati Vaskrs vezuje se za farbanje jaja, kao simbola  života, u crvenu boju koja  simbolizuje Hristovu krv, ali je i najava radosti i boja ljubavi i vaskrsenja. Prvo jaje koje se ofarba je poznato kao “čuvarkuća” i ono štiti ukućane iI čuva se do narednog Vaskrsa.

U dane ovog praznika vernici se pozdravljaju sa :” Hristos Vaskrse!” – “Vaistinu Vaskrse!”

Od Planete radosti evo jedne dečje pesmice da probudi radost deteta u nama:

https://www.youtube.com/watch?v=8zddUAyyNgE

 

Za Planetu radosti Ana Gavrilov, antropolog i etnolog

 

 

Postavi komentar

Postavi komentar