Svrha današnjeg dana su “remedijalne mere”

Današnjim danom vlada Šani ili Saturn, koji je PapaPuruša I koji pokazuje našu lošu karmu. Svaka karma se mora “otplaiti” i svaki “dug” se mora vratiti. To ne možemo izbeći, ali možemo ublažiti donekle loše efekte. Za to postoje remedijalne mere u Đotišu.

Jedna od remedijlanih mera je post. Post u u hrani može se dati kao savet u razne svrhe, obično traje ili samo od izlaska do zalaska Sunca, ili 24h. I dok traje uzdržavamo se od određene vrste hrane. Drugi način “posta” je uzdržavanje od govora, uvek u isto vreme, tokom dana. Kad se posti, time se umanjuje negativno delovanje grahe (planete) koja vlada tim određenim danom. A na jednom finijem nivou, u stvari, mi u sebi umanjujemo te negativne kvalitete, koji (sigurno) postoje u svima nama. Ako smo redovni -smanjujemo ih na najmanju moguću meru. Jer ako možemo da kontrolišemo hranu ili govor (tj svoje telo), onda možemo i da pročistimo svoju dušu.

Zatim, kao remedijalna mera može se nositi dragi kamen (ili poludragi kamen). Ovo je zaštita na nivou tela. U dodiru sa kožom svaki kamen emituje određene vibracije, “ispravlja” vibracije našeg tela i tako utiče na stanje čitavog organizma. Zato je najpogodnije da se nosi u kao prsten,privezak, narukvica ili ogrlica. Za svaku planetu postoji određena vrsta dragog (ili poludragog) kamena koja kada se nosi pojačava delovanje te grahe (planete). A samim tim pojačava kvalitete te planete u nama samima. Biće više reči o tome kasnije.

I postoji još jedna vrsta remedijalih mera, a to su mantre.”Mana” znači “um” , “trai” znači “zaštita”. One su zaštita za naš um, pre svega. I rade na brojanicama koje se sastoje od 108 zrna. Radeći ih, MENJAMO SEBE. One nam pomažu da promenimo SVEST O SEBI, a to je najvažnije. Na taj način lakše možemo da prođemo kroz neku situaciju koja je pred nama. Ujedno umanjujemo efekte loše karme, mnoge stvari možemo izbeći ili bar umanjiti efekat, možemo sebi pomoći ako imamo zdravstveni problem itd

Ali prava suština remedijlanih mera nije da mi „umilostivimo“ tamo neku grahu (planetu) koja se nalazi na nebu i posmatra nas odatle - suština je da kroz ovu metodu mi promenimo i produhovimo sebe. A najvažnije je, ako već radimo neke duhovne remedijalne mere, da vodimo računa - da li govorimo istinu, da li pomažemo ljudima sa kojima dolazimo u kontakt? Kakve reči upotrebljavamo, da li ružno govorimo o nekome? Ili istinski živimo ljubav, saosećanje i istinu? Jer - da li usta pune prašine mogu lepo da pevaju?...

Jer sve ono što radimo u sadašnjosti jako utiče na ono što nas čeka u budućnosti . I ne zaboravite ono najvažnije – rad na sebi podrazumeva da promenimo sebe, da postanemo „čistiji“ u svakom smislu, u mislima, rečima i delima... I tek kad se MI promenimo, onda nam može doći sve ono lepo i dobro što zaslužujemo... To nije lako, ali biće vredno svih naših napora...

Đotiš konsultant

https://www.facebook.com/vedskaastrodjotis

Postavi komentar

Postavi komentar