Spisak bolesti i njenih uzroka

Čuvena Lujza Hej je začetnik ideje da je poreklo svake bolesti u emocionalnom dizbalansu. Ona je osvestila uzroke svih bolesti i osmislila afirmacije koje mogu biti od pomoći u izlečenju istih. I sama preživela i iscelila rak. Danas ima 90 godina i veruje da je ovo najbolja decenija njenog života.
Mi ne tvrdimo da će afirmacije dovesti do vašeg izlečenja, ali čvrsto verujemo da je u našim mislima ključ za ozdravljenje. Ovim tekstom vas ne savetujemo da odustanete od svoje terapije, niti da ignorišete mišljenje svog lekara, već da uzmete u obzir koji obrazac razmišljanja je možda doveo do oboljenja.
 
Poremećaj: Adenoidne vegetacije 
Mogući uzrok: Nesloga i prepiranje u porodici. Dete se ne oseća dobrodošlim. 
Afirmacija: Dete u meni je željeno, dobrodošlo i veoma voljeno. 
 
Poremećaj: Adisonova bolest 
Mogući  uzrok: Strogo odbacivanje bilo kakvih osećaja. Ljutnja usmerena prema sebi. 
Afirmacija: S ljubavlju se brinem o svom telu, umu i emocijama. 
 
 
Poremećaj: AIDS 
Mogući uzrok: Poricanje sebe, osećaj seksualne krivice. Jako osećanje da nismo dovoljno dobri. 
Afirmacija: Ja sam predivan I božanski izraz života. Uživam u svojoj seksualnosti i u svemu što jesam. Volim sebe. 
 
Poremećaj: Akne 
Mogući uzrok: Neprihvatanje sebe. Mržnja prema sebi. 
Afirmacija: Ja sam božanski izraz ljubavi. Volim i prihvatam sebe takvu kakva jesam. 
 
 
Poremećaj: Alergije
Mogući: Na koga ste alergični? Odbijate verovati u sebe. 
Afirmacija: Svet je sigurno i prijateljsko mesto. Sigurna sam i u skladu sa životom. 
 
Poremećaj: Alkoholizam 
Mogući uzrok: U čemu je smisao? Osećaj ništavnosti, krivice i nedovoljnosti. Odbacivanje samog sebe. 
Afirmacija: Ja živim sada. Svaki trenutak nosi nešto novo. Odabirem da vidim svoje vrednosti. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Alchajmerova bolest 
Mogući uzrok: Želja da se napusti svet. Nesposobnost nošenja sa životom. 
Afirmacija: Sve se događa u pravo vreme i na pravom mestu. Mojim životom uvek rukovode božanske ispravne odluke. 
 
Poremećaj: Amnezija 
Mogući uzrok: Strah. Beg od života. Nesposobnost da se borimo za sebe. 
Afirmacija: Oko sebe nalazim samo hrabrost i inteligenciju. Razvijam osećaj vlastite vrednosti. Mogu slobodno uživati u svom životu. 
 
Poremećaj: Anemija 
Mogući uzrok: Životni nam je stav "Da, ali..." Nedostatak radosti. Strah od života. Osećaj da nismo dovoljno dobri. 
Afirmacija: Doživljavam radost u svim područjima svog života. Volim život. 
 
Poremećaj: Anemija zbog srpastih ćelija 
Mogući uzrok: Naše uverenje da nismo dovoljno dobri razara nam radost života. 
Afirmacija: Moje unutrašnje dete živi i udiše radost života okruženo ljubavlju. Svaki dan Bog donosi čuda u moj život. 
 
Poremećaj: Anoreksija 
Mogući uzrok: Odbacivanje vlastitog života. Osećaj ogromnog straha i mržnje prema sebi. 
Afirmacija: Sigurna sam. Predivna sam baš ovakva kakva sam. Odabirem život. Odabirem radost i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Anorektalno krvarenje 
Mogući uzrok: Bes i frustracija. 
Afirmacija: Verujem u život. Činim samo ispravna i dobra dela u životu. 
 
 
Poremećaj: Apatija 
Mogući uzrok: Otpor osećajima.Umrtvljivanje sebe. Strah. 
Afirmacija: Nema razloga da se plašim osećaja. Otvaram se prema životu. Spremna sam iskusiti život. 
 
 
Poremećaj: Apetit-preterani 
Mogući uzrok: Strah. Potreba za zaštitom. Procenjivanje emocija. 
Afirmacija: Sigurna sam. Nema razloga da se bojim osećati. Moji su osećaji normalni i prihvatljivi. 
 
 
Poremećaj: Apetit-gubitak (anoreksija) 
Mogući uzrok: Strah. Čuvanje sebe. Nepoverenje prema životu. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Sigurna sam. Život je siguran i radostan. 
 
 
Poremećaj: Apsces 
Mogući uzrok: Ponovo oživljavanje misli o starim povredama, omalovažavanjima i osveti. 
Afirmacija: Svoje misli oslobađam prošlosti. S prošlošću je gotovo. Smirena sam. 
 
Poremećaj: Arterije 
Mogući uzrok: Nose radosti života. 
Afirmacija: Ispunjena sam radošću. Radost prolazi kroz mene sa svakim otkucajem moga srca. 
 
Poremećaj: Artritis 
Mogući uzrok: Osećaj da smo nevoljeni. Kritikovanje i ogorčenje. 
Afirmacija: Ispunjena sam ljubavlju. Sada odabirem ljubav i prihvatam sebe. Druge gledam s ljubavlju. 
 
Poremećaj: Asfiktični napadi 
Mogući uzrok: Strah. Nepoverenje prema životu. Stalno bavljenje iskustvima iz detinjstva. 
Afirmacija: Mogu slobodno odrasti. Svet je sigurno mesto i ja sam sigurna. 
 
Poremećaj: Astma 
Mogući uzrok: Potisnuta ljubav. Nemoć da dišemo sami za sebe. Osećaj gušenja. Neisplakane suze. 
Afirmacija: Mogu slobodno preuzeti kontrolu nad svojim životom. Odabirem slobodu. 
 
Poremećaj: Astma kod beba
Mogući uzrok: Strah pred životom. Ne želimo biti ovde. 
Afirmacija: Ovo je dete sigurno i voljeno. Ono je dobrodošlo i omiljeno. 
 
Poremećaj: Arterioskleroza 
Mogući uzrok: Pružanje otpora i napetost. Ograničeni načini razmišljanja. Odbijamo gledati život s dobre strane. 
Afirmacija: Potpuno sam otvorena prema životu i radosti. Život gledam s ljubavlju. 
 
Poremećaj: Atletsko stopalo 
Mogući uzrok: Frustracija zato što nismo prihvaćeni. Nemoć da s lakoćom krećemo napred. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Dopuštam sebi da krenemi napred. Mogu se slobodno kretati. 
 
Poremećaj: Bes 
Mogući uzrok: Bes. Uverenje da je nasilje odgovor na sve probleme. 
Afirmacija: Okružena sam mirom i ispunjena mirom. 
 
Poremećaj: Bol 
Mogući uzrok: Krivica. Krivica uvek traži kažnjavanje. 
Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti. "Oni su slobodni i ja sam slobodna." Sada je sve u redu u mome srcu. 
 
 
 
Poremećaj: Bolovi 
Mogući uzrok: Žudnja za ljubavlju. Žudnja da nas neko pazi. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Ja sam voljena i volim. 
 
Poremećaj: Bradavica na stopalu 
Mogući uzrok: Bes zbog dubokog nerazumijevanja. Frustracije zbog budućnosti. 
Afirmacija: Krećem se napred s lakoćom i poverenjem. Ja imam poverenja i prepuštam se reci života. 
 
Poremećaj: Bradavice 
Mogući uzrok: Maleni iskazi mržnje. Uverenost u ružnoću. 
Afirmacija: Ja sam potpuni izraz ljubavi i lepote života. 
 
Poremećaj: Brajtova bolest 
Mogući uzrok: Osećamo se kao dete koje misli da nije dovoljno dobro ili da ništa ne može učiniti kako treba. Neuspeh. Gubitak. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Brinem se o sebi. Dorasla sam vremenu. 
 
Poremećaj: Bronhitis 
Mogući uzrok: Nesrećno porodično okruženje. Svađanje i vikanje. Ponekad i sablasno ćutanje. 
Afirmacija: Uspostavljam mir i harmoniju u sebi i oko sebe. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Kamen u bubregu 
Mogući uzrok: Nerazrešeni bes se nakupio. 
Afirmacija: S lakoćom se rešavam svih problema iz prošlosti. 
 
Poremećaj: Bursitis 
Mogući uzrok: Potisnuti bes. Želimo udariti nekoga. 
Afirmacija: Ljubav nas oslobađa svega što nam ne priliči. 
 
Poremećaj: Celulit 
Mogući uzrok: Prekopavanje po emocionalnim povredama iz ranog detinjstva. Neprestano razmišljanje o "udarcima" iz prošlosti. Poteškoće pri kretanju napred. Strah pred odabirom svog sopstvenog pravca. 
Afirmacija: Opraštam svima. Opraštam sebi. Zaboravljam sva prošla iskustva. Slobodna sam. 
 
Poremećaj: Ciste 
Mogući uzrok: Vraćanje na stari "film"-iskustvo koje nam zadaje bol. Negovanje tih emocionalnih povreda. Lažne nade. 
Afirmacija: Misli su mi divne, jer sam takve odabrala. Osećam ljubav prema sebi. 
 
Poremećaj: Crveno oko 
Mogući uzrok: Bes i frustracija. Ne želimo videti što je oko nas. 
Afirmacija: Oslobađam se potrebe da sam uvek u pravu. Smirena sam. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Curenje iz nosa 
Mogući uzrok: Unutrašnji plač. Detinjaste suze. Žrtva. 
Afirmacija: Priznajem i prihvatam da sam kreativna snaga u svom svetu. Sada odabirem uživanje u svom životu. 
 
Poremećaj: Kušingova bolest 
Mogući uzrok: Mentalna neravnoteža. Ideje koje nas guše. Osećamo se savladani. 
Afirmacija: S ljubavlju postavljam svoje telo i um u ravnotežu. Sada odabirem misli od kojih se osećam dobro. 
 
Poremećaj: Ćelavost 
Mogući uzrok: Strah. Napetost. Pokušaj da sve držimo pod kontrolom. Nepoverenje prema životu. 
Afirmacija: Sigurna sam. Volim i prihvatam sebe. Verujem u život. 
 
Poremećaj: Grč u vilici (Trizmus) 
Mogući uzrok: Bes. Želja da je sve pod našom kontrolom. Otpor iskazivanju osećaja. 
Afirmacija: Imam poverenja u životni proces. S lakoćom tražim što želim. Život me podržava 
 
Poremećaj: Čir 
Mogući  uzrok: Otrovan bes zbog nanesenih nepravdi. 
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti i dopuštam da vreme isceli svako područje moga života. 
 
Poremećaj: Čir na želucu 
Mogući uzrok: Strah. Uverenost da nismo dovoljno dobri. Želja da svima udovoljimo. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Smirena sam. Predivna sam. 
 
Poremećaj: Čirevi 
Mogući uzrok: Strah. Snažno uverenje da nismo dovoljno dobri. Što vas jede iznutra? 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Smirena sam i spokojna. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Čmar 
Mogući uzrok: Točka oslobađanja. Pražnjenje. 
Afirmacija: S lakoćom i ugodom oslobađam se svega što mi više ne treba u životu. 
 
Poremećaj: krvarenje 
Mogući uzrok: Pogledaj pod anorektalno krvarenje. 
 
Poremećaj: Fistula 
Mogući uzrok: Nepotpuno oslobađanje od otpadaka. Zadržavanje nečistoća iz prošlosti. 
Afirmacija: Potpuno i s ljubavlju oslobađam se prošlosti. Ja sam ljubav. 
 
Poremećaj: svrab
Mogući uzrok: Osećaj krivice zbog prošlosti. Griža savesti 
Afirmacija: S ljubavlju opraštam sebi. Slobodna sam. 
 
Poremećaj: bol 
Mogući uzrok: Krivica. Želja za samokažnjavanjem. Osećaj da nismo dovoljno dobri. 
Afirmacija: S ljubavlju opraštam sebi. Slobodna sam. 
 
Poremećaj: Čvorovi 
Mogući uzrok: Ogorčenje i frustracija. Ego nam je povređen zbog karijere. 
Afirmacija: Oslobađam se svoje sheme odlaganja i dozvoljavam sebi uspeh. 
 
Poremećaj: Dah 
Mogući uzrok: Predstavlja našu sposobnost da se uključimo u život. 
Afirmacija: Volim život.  
 
Poremećaj: problemi s disanjem 
Mogući uzrok: Strah ili odbijanje da uživamo u životu u potpunosti. Osećaj da nemamo pravo zauzimati prostor ili čak postojati. 
Afirmacija: Moje je prirodno pravo da slobodno i u potpunosti uživam u životu. Zavređujem da budem voljena. Sada biram da živim život u potpunosti. 
 
Poremećaj: Dečje bolesti 
Mogući uzrok: Verovanje u kalendare, društvena pravila ili lažne zakone. Detinjasto ponašanje odraslih oko nas. 
Afirmacija: Ovo je dete zaštićeno i okruženo ljubavlju. Tražimo mentalni imunitet.
 
Poremećaj: Edem 
Mogući uzrok: Što ili koga ne želimo zaboraviti? 
Afirmacija: Rado se oslobađam prošlosti. Nemam straha od oslobađanja. Sada sam slobodna. 
 
Poremećaj: Ekcem 
Mogući uzrok: Zapanjujući antagonizam. Mentalne erupcije. 
Afirmacija: Harmonija i mir, ljubav i sreća jesu oko mene i unutar mene. Sigurna sam i smirena. 
 
Poremećaj: Emfizem 
Mogući uzrok: Strah od življenja. Ne vidimo smisao života. 
Afirmacija: Moje je životno pravo da živim potpuno i slobodno. Volim život. Volim sebe. 
 
Poremećaj: Epilepsija (Padavica) 
Mogući uzrok: Osećaj da nas neko proganja. Odbijanje života. Vođenje unutrašnje borbe. Nasilje prema samom sebi. 
Afirmacija: Biram gledati život kao nešto večno i ispunjeno radošću. Ja sam večna, radosna i u miru sa svetom oko sebe. 
 
Poremećaj: Fibroidni tumori i ciste 
Mogući uzrok: Negovanje boli koju nam je zadao partner. Udarac ženskom egu. 
Afirmacija: Oslobađam se sheme u sebi koja privlači takvo iskustvo. Stvaram samo dobro u svom životu. 
 
Poremećaj: Fibrozna cista 
Mogući uzrok: Uverenost da nas život neće podržati. Jadna ja! 
Afirmacija: Život voli mene i ja volim život. Sada odabirem slobodan i potpun život. 
 
Poremećaj: Fistula 
Mogući uzrok: Strah. Blokada pri opuštanju. 
Afirmacija: Sigurna sam. Iskreno verujem u život. Život je na mojoj strani. 
 
 
 
Poremećaj: Frigidnost 
Mogući uzrok: Strah. Poricanje ugode. Verovanje da je seks nešto loše. Bezosećajni partneri. 
Afirmacija: Nema razloga da ne uživam u svom telu. Uživam što sam žena. 
 
Poremećaj: Furunkuli 
Mogući uzrok: Bes. Osećaj da nam je "prekipelo". "Ključanje u sebi" od besa. 
Afirmacija: Iskazujem samo ljubav i radost. Smirena sam. 
 
Poremećaj: Gangrena 
Mogući uzrok: Morbidne misli. Uništavanje životne radosti otrovnim mislima 
Afirmacija: Sada odabirem harmonične misli i dopuštam sebi da budem ispunjena radošću. 
 
Poremećaj: Gastritis 
Mogući uzrok: Osećaj nesigurnosti koji dugo traje. I osećaj da ste određeni sudbinom. 
Afirmacija: Volim i odobravam sebe. Sigurna sam.
 
Poremećaj: Giht
Mogući uzrok: Potreba za dominacijom. Nestrpljivost, bes. 
Afirmacija: Sigurna sam i u miru sa sobom i s drugima. 
 
Poremećaj: Glavobolja 
Mogući uzrok: Osporavanje sebe. Kritikovanje sebe. Strah. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. S puno ljubavi gledam sebe i sve što radim. Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Gležanj 
Mogući uzrok: Predstavlja pokretnost i usmerenost u određenom pravcu. 
Afirmacija: Lako se krećem napred kroz život. 
 
Poremećaj: Uganuće 
Mogući uzrok: Bes i otpor. Ne želimo se kretati u jednom određenom životnom pravcu. 
Afirmacija: Verujem da će me životni proces dovesti do mog najvišeg dobra. Smirena sam. 
 
Poremećaj: Gluvost
Mogući uzrok: Odbijanje, tvrdoglavost i izolovanost. Šta ne želiš čuti? Nemoj me gnjaviti! 
Afirmacija: Slušam Božji govor i uživam u svemu što čujem. Ja sam deo jedinstva. 
 
 
Poremećaj: Grčevi 
Mogući uzrok: Napetost. Strah. Grčevito hvatanje za bilo šta. 
Afirmacija: Opuštena sam i moj je duh smiren. 
 
Poremećaj: Griženje noktiju 
Mogući uzrok: Frustracija. Želja da pojedemo sami sebe. Prkos prema jednom od roditelja. 
Afirmacija: Slobodno mogu odrasti. Upravljam sam svojim životom s lakoćom i radošću. 
 
Poremećaj: Grčevita bol 
Mogući uzrok: Mentalna srditost, nestrpljivost i uzrujavanje zbog okoline 
Afirmacija: Moje unutrašnje dete reaguje samo na ljubav i misli ispunjene ljubavlju. Sve je u miru. 
 
Poremećaj: Grlo 
Mogući uzrok: Kanal stvaralaštva i izražavanja. 
Afirmacija: Otvaram svoje srce i pevam s radošću. 
 
Poremećaj: problemi 
Mogući uzrok: Nesposobnost da se iskažemo. Potisnuti bes. Neiskazana kreativnost. Odbijanje da se promenimo. 
Afirmacija: U redu je da galamimo. Izražavam sebe slobodno i s radošću. S lakoćom iznosim svoje misli i izražavam svoju kreativnost. Spremna sam da se menjam. 
 
Poremećaj: Groznica 
Mogući uzrok: Mentalne kontrakcije: pokretanje ili zaustavljanje. Želja da pobegnemo od svega i da nas svi ostave na miru. 
Afirmacija: Sigurna sam I zaštićena uvek. Ljubav me okružuje i štiti. Sve je u redu 
 
Poremećaj: Grudi 
Mogući uzrok: Predstavljaju majčinstvo i odgajanje. 
Afirmacija: Dajem i primam u savršenoj ravnoteži.  
 
Poremećaj: Ciste, čvoriči i bolne grudi 
Mogući uzrok: Preterani majčinski osećaji. Preterana zaštita. Uskraćivanje dojenja. 
Afirmacija: Mogu slobodno biti što jesam i moram drugima dopustiti da budu što jesu. Trebamo odrasti. 
 
Poremećaj: Guša
 
Mogući uzrok: Osećaj mržnje i nanesene boli. Mislimo da smo žrtve. Osećaj da su nam pomrsili planove. Neispunjenost. 
 
Afirmacija: Ja sam jedina koja ima moć i autoritet u svome životu. Slobodno mogu biti ono što jesam. 
 
Poremećaj: Pankreas
Mogući uzrok: Predstavlja slatkoću života 
Afirmacija: Moj je život sladak. 
 
Poremećaj: Gubitak ravnoteže 
Mogući uzrok: Raštrkane misli. Neusredsređenost. 
Afirmacija: Usredsređujem se i prihvatam savršenstvo svog života. Sve je u redu
 
Poremećaj: Hemoroidi 
Mogući uzrok: Strah zbog postavljenih rokova. Osećaj besa zbog prošlosti. Bojimo se rasterećenja. Osećaj opterećenosti. 
Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav. Postoji vreme i prostor za sve što želim učiniti. 
 
Poremećaj: Hepatitis 
Mogući uzrok: Otpor prema promenama. Strah, bes, mržnja. Jetra je centar u kojem se skuplja bes i gnev. 
Afirmacija: Moj um je pročišćen i slobodan. Oslobađam se prošlosti i krećem u nešto novo. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Herpes 
Mogući uzrok: Kolektivno verovanje u seksualnu krivicu i potreba da se kažnjavamo. Zajednički osećaj sramote. Verovanje da će nas Bog kazniti. Odbijanje seksualnosti. 
Afirmacija: Bog me podržava. Ja sam normalna i prirodna. Uživam u svojoj vlastitoj seksualnosti i u svom telu. Predivna sam. 
 
Poremećaj: Herpes zoster 
Mogući uzrok: Čekanje da se pojavi nešto drugo. Strah i napetost. Preosetljivost. 
Afirmacija: Opuštena sam i smirena jer verujem u život. Sve je u redu u mom životu. 
 
Poremećaj: Hiperventilacija 
Mogući uzrok: Strah. Opiranje promenama. Nepoverenje prema životu. 
Afirmacija: U ovom sam svijetu sigurna gde god da krenem. Volim sebe i verujem u život. 
 
Poremećaj: Hipertieroza 
Mogući uzrok: Krajnje razočaranje zbog toga što nismo sposobni raditi ono što želimo. Uvek udovoljavamo drugima, a nikada sebi. 
Afirmacija: Usmeravam svoju snagu na pravo mesto. Donosim svoje odluke. Ispunjena sam. 
 
Poremećaj: Hipofiza 
Mogući uzrok: Predstavlja središte za kontrolu. 
Afirmacija: Moje telo i um su u ravnoteži. Ja upravljam svojim mislima. 
 
Poremećaj: Hipoglikemija 
Mogući uzrok: Vidi pod Šećerna bolest. 
 
Poremećaj: Hočkinogova bolest 
Mogući uzrok: Krivica i ogroman strah da nismo dovoljno dobri. Divlja trka za dokazivanjem sebe. Zaboravljamo uživati u radosti života od silne želje da se dokažemo i budemo prihvaćeni. 
Afirmacija: Savršeno sam sretna ovakva kakva jesam. Volim i prihvatam sebe. Izražavam i prihvatam radost.
 
Poremećaj: Hrkanje 
Mogući uzrok: Tvrdoglavo odbijanje da se oslobodimo starih shema razmišljanja. 
Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav i radost. Napuštam prošlost i prelazim u nešto što je novo, sveže i životno. 
 
Poremećaj: Kronova bolest 
Mogući uzrok: Strah. Briga. Osećaj da nismo dovoljno dobri. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Radim najbolje što mogu. Predivna sam i smirena. 
 
Poremećaj: Impotencija 
Mogući uzrok: Seksualni pritisak, napetost i krivica. Društvene predrasude. Prezir prema prethodnom partneru. Strah od majke. 
Afirmacija: Ja sada dopuštam da se snaga moje seksualnosti iskaže s lakoćom i radošću. 
 
Poremećaj: Infekcija 
Mogući i uzrok: Strah. Bes. Nervoza. 
Afirmacija: Mirna sam i usredsređena. 
 
Poremećaj: Influenca
 
Mogući uzrok: Reagovanje na masovne negativnosti i uverenja. Strah. Verovanje statističkim podacima. 
Afirmacija: Ja sam izvan masovnih predrasuda i izvan kalendara. Oslobođena sam svih spoljašnjih izvana. 
 
Poremećaj: Išijas 
Mogući uzrok: Licemerstvo. Strah od nedostatka novca, strah pred budućnošću. 
Afirmacija: Primičem se onome što je najbolje za mene. Dobro je svuda oko mene. Ja sam sigurna. 
 
Poremećaj: Impaktirani umnjak 
Mogući uzrok: Nedostatak mentalnog prostora za stvaranje čvrstih temelja. 
Afirmacija: Otvaram svoju svest životu. Imam dovoljno prostora za odrastanje i menjanje. 
 
Poremećaj: Iskliznuće diska 
Mogući uzrok: Osećaj da nas život ne podržava. Neodlučnost. 
Afirmacija: Život podržava svaku našu misao; prema tome, ja volim i prihvatam sebe. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: "Itis" 
Mogući uzrok: Bes i frustracija zbog stanja u kojem se sada nalazimo. 
Afirmacija: Spremna sam osloboditi se svih oblika kritikovanja. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Izrasline 
Mogući uzrok: Negovanje starih emocionalnih povreda. Ogorčenost. 
Afirmacija: S lakoćom opraštam. Volim sebe i imam za sebe samo reči pohvale. 
 
Poremećaj: Jajnici 
Mogući uzrok: Predstavljaju tačke stvaranja. Stvaralaštvo. 
Afirmacija: U ravnoteži sam sa svojim stvaralaštvom. 
 
Poremećaj: Jetra 
Mogući uzrok: Mesto gde se nalazi bes i primitivni osećaji. 
Afirmacija: Znam samo za ljubav, mir i radost. 
 
Poremećaj: Kalusi 
Mogući uzrok: Otvrdnule zamisli i ideje. Strah od ukalupljivanja. 
Afirmacija: Mogu slobodno uvideti i iskusiti nove ideje i načine. Otvorena sam i prijemčiva za sve što je dobro.
 
Poremećaj: Kandidijaza 
Mogući uzrok: Osećamo se raspršenima. Preplavljuje nas frustracija i bes. Zahtevni smo i nepoverljivi u vezama. Puno tražimo od drugih. 
Afirmacija: Dopuštam sebi da budem najbolja verzija sebe. Zaslužujem sve najbolje u životu. Volim i prihvatam sebe i druge. 
 
Poremećaj: Keratitis 
Mogući uzrok: Ekstreman bes. Želja da udarimo nekoga ili nešto što upravo gledamo. 
Afirmacija: Ljubav iz mog srca leči sve što pogledam. Smirena sam. Sve je u redu u mom svetu. 
 
Poremećaj: Kila 
Mogući uzrok: Prekinute emocionalne veze. Napetost i osećaj opterećenosti. 
Afirmacija: Moj je duh u miru i harmoniji. Volim i prihvatam sebe. Mogu slobodno biti ono što jesam.
 
Poremećaj: "Knedla u grlu" 
Mogući uzrok: Strah. Nepoverenje u život. 
Afirmacija: Sigurna sam. Verujem da je život na mojoj strani. Izražavam se slobodno i s radošću. 
 
Poremećaj: Koža 
Mogući uzrok: Štiti našu individualnost. Čula. 
Afirmacija: Osećam se sigurnom da budem što jesam. 
 
Poremećaj: Holesterol 
Mogući uzrok: Otežavanje protoka radosti. Strah pred prihvatanjem radosti. 
Afirmacija: Odabirem voleti život. Moji kanali radosti potpuno su otvoreni. Dupoštam sebi da slobodno primam. 
 
Poremećaj: Kolitis 
Mogući uzrok: Prezahtevni roditelji. Osećmo se potlačeno i poraženo. Velika potreba za ljubavlju. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Ja stvaram svoju radost. Biram da budem pobednik u svom životu. 
 
Poremećaj: Koleno 
Mogući uzrok: Predstavlja ponos i ego. 
Afirmacija: Prilagodljiva sam. 
 
Poremećaj: Koma 
Mogući uzrok: Strah. Bežanje od nečega ili nekoga. 
Afirmacija: Mi te okružujemo silnom ljubavlju i sigurnošću. Stvaramo okolnosti da ozdraviš. Ti si ljubav.
 
Poremećaj: Konstipacija (Zatvor) 
Mogući uzrok: Odbijamo se osloboditi starih ideja. Živimo u prošlosti. Ponekad se pojavljuje i Škrtost. 
Afirmacija: Čim se oslobodim prošlosti, dolaze mi nove stvari, od životnog značaja. Prepuštam se struji života.
 
Poremećaj: Konjunktivitis 
Mogući uzrok: Bes i frustracija zbog onoga što sada gledamo u svom životu. 
Afirmacija: Gledam očima ljubavi. Postoji harmonično rešenje i ja ga sada prihvatam. 
 
Poremećaj: Koronarna tromboza 
Mogući uzrok: Osećamo se usamljeno i uplašeno. Nismo dovoljno dobri. Do sada nismo dovoljno učinili i sigurno nećemo uspeti sve završiti. 
Afirmacija: Jedno sam sa životom. Svemir me u potpunosti podržava. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Kosti 
Mogući uzrok: Predstavljaju strukturu svemira. 
Afirmacija: Snažne sam građe i stabilna sam. 
 
Poremećaj: -problemi- 
Mogući uzrok: Tvrdoglav ego i ponos. Nesposobnost prilagođavanja. Ne želimo popustiti. Strah. 
Afirmacija: Opraštanje. Razumijevanje. Suosjećanje. S lakoćom se prilagođavam svemu oko sebe. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: -lomovi- 
Mogući uzrok: Pobuna protiv autoriteta 
Afirmacija: U ovome svijetu ja sam svoj autoritet. Svojom glavom samo ja mislim. 
 
Poremećaj: -deformacije-  
Mogući uzrok: Mentalni pritisak i napetost. Mišići se ne mogu opustiti. Pomanjkanje mentalne pokretljivosti. 
Afirmacija: Dišem punim plućima. Opuštena sam i verujem životnom procesu. 
 
Poremećaj: Kičma 
Mogući uzrok: Fleksibilan potporanj života. 
Afirmacija: Život me podržava. 
 
Poremećaj: -iskrivljena kralježnica- 
Mogući uzrok: Nesposobnost prepuštanja životnoj podršci. Strah i pokušaj da zadržimo stare ideje. Nepoverenje prema životu. Nedostatak integriteta. Nemamo hrabrosti živeti po svojim načelima. 
Afirmacija: Oslobađam se svih strahova. Verujem u životni proces. Znam da će me život podržati. Stojim uspravno, ispunjena ljubavlju. 
 
Poremećaj: Kratkovidnost (myopia) 
Mogući uzrok: Strah od budućnosti. Nemamo poverenje u ono što se nalazi ispred nas. 
Afirmacija: Verujem životnom procesu. Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Hronične bolesti 
Mogući uzrok: Odbijanje da se promenimo. Strah od budućnosti. Osećaj nesigurnosti. 
Afirmacija: Spremna sam se menjatii razvijati. Sada stvaram novu i sigurnu budućnost. 
 
Poremećaj: Krup 
Mogućii uzrok: Pogledaj pod Bronhitis. 
 
Poremećaj: Krv 
Mogući uzrok: Predstavlja radost koja slobodno teče tijelom. 
Afirmacija: Ja sam radost života; dajem i primam. 
 
Poremećaj: -problemi- 
 
Mogući uzrok: Nedostatak radosti. Pomanjkanje novih ideja. 
Afirmacija: Radosne i nove ideje slobodno teku u meni.
 
Poremećaj: -zgrušavanje- 
Mogući uzrok: Zaustavljanje protoka životne radosti. 
Afirmacija: Svesna sam novog života u sebi. Prepuštam se reci života. 
 
Poremećaj: Krvarenje 
Mogući uzrok: Osećaj da nam otiče životna radost. Ali, kuda? Bes. 
Afirmacija: Ja sam u skladu sa životnom radošću koju izražavam i primam u savršenom ritmu. 
 
Poremećaj: Krvarenje iz desni 
Mogući uzrok: Nedostatak radosti pri donošenju odluka. 
Afirmacija: Verujem da uvek preduzimam ispravne akcije u svom životu. Smirena sam. 
 
Poremećaj: Krvarenje iz nosa 
Mogući uzrok: Potreba za priznanjem. Osećamo da nismo dovoljno priznati i zapaženi. Žudnja za ljubavlju.
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe.Prepoznajem svoju vlastitu vrednost. Predivna sam. 
 
Poremećaj: Krvni pritisak -nizak- 
Mogući uzrok: Nedostatak ljubavi u detinjstvu. Defetizam. Čemu se truditi ako neću uspjeti? 
Afirmacija: Sada odabirem srećan život. Moj je život prepun radosti. 
 
Poremećaj: Krvni pritisak -visok- 
Mogući uzrok: Nerešeni dugoročni emotivni problemi. 
Afirmacija: S radošću se oslobađam prošlosti. Smirena sam. 
 
Poremećaj: Kukovi 
Mogući uzrok: Drže telo u savršenoj ravnoteži. Glavni pokretač u kretanju napred. 
Afirmacija: Hip, hip, hura! U svakom danu nalazim radost. 
 
Poremećaj: -problemi- 
Mogućii uzrok: Strah pri izvršavanju većine naših odluka. Ne vidimo ništa ispred sebe. 
Afirmacija: Ja sam u savršenoj ravnoteži. S lakoćom i radošću krećem napred, bez obzira na godine 
 
Poremećaj: Lakat 
Mogući uzrok: Predstavlja promjenu životnih pravaca i prihvatanje novih iskustava. 
Afirmacija: S lakoćom se snalazim u novim iskustvima, novim životnim pravcima i promenama. 
 
Poremećaj: Laringitis 
Mogući uzrok: Toliko smo ljuti da to ne možemo izreći. Strah od iznošenja mišljenja. Otpor prema autoritetu. 
Afirmacija: Slobodno tražim što želim. Nemam straha u izražavanju. Smirena sam. 
 
Poremećaj: Leđa 
Mogući uzrok: Predstavljaju životni potporanj. 
Afirmacija: Znam da će me život uvek podržati. 
 
Poremećaj: Leđa - gornji deo 
Mogući uzrok: Nedostatak emotivne podrške. Osećamo da smo nevoljeni. Suzbijanje osećaja ljubavi. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Život me podržava i voli. 
 
Poremećaj: Leđa - srednji dio 
Mogući uzrok: Krivica. Osećamo da nas je prošlost prikovala i da se nagomilava na našim leđima.
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti. Slobodno krećem napred, s ljubavlju u srcu 
 
Poremećaj: Leđa - donji deo 
Mogući uzrok: Strah zbog novca. Nedostatak finansijske podrške. 
Afirmacija: Verujem u život. Sve što mi je potrebno, doći će u moj život. Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Lepra 
Mogući uzrok: Nesposobnost rukovođenja svojim životom. Dugoročna uverenost da nismo dovoljno dobri ili čisti. 
Afirmacija: Nadrastam sva svoja ograničenja. Inspirisana sam i vođena božanstvom. Ljubav iscjeljuje sav moj život. 
 
Poremećaj: Leukemija 
Mogući uzrok: Brutalno ugušena inspiracija. Što više ima smisla? 
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti, koja me sputava, i prepuštam se sadašnjoj slobodi. Ne bojim se sebe. Mogu slobodno biti što jesam. 
 
Poremećaj: Leukoreja 
Mogući uzrok: Uverenje da su žene slabije od suprotnog pola. Bes na partnera. 
Afirmacija: Ja stvaram sva svoja iskustva. U meni je snaga. Uživam u svojoj ženstvenosti. Slobodna sam. 
 
Poremećaj: Lice 
Mogući uzrok: Predstavlja ono što pokazujemo prema spoljašnjem svetu. 
Afirmacija: Nema razloga da ne budem što jesam. Ja slobodno iskazujem sebe. 
 
Poremećaj: Limfni problemi 
Mogući uzrok: Upozorenje umu da se ponovo treba usredsrediti na bitne elemente u životu: ljubav i radost.
Afirmacija: Potpuno sam usmerena na ljubav i radost zbog toga što sam živa. Prepuštam se reci života. Moj je duh smiren. 
 
Poremećaj: Lišaj 
Mogući uzrok: Dopuštamo drugima da nam se podvuku pod kožu. Ne osećamo se dovoljno dobrima ili čistima. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Ni jedna osoba, mesto ili stvar nema nikakve vlasti nada mnom. Slobodna sam. 
 
Poremećaj: Loša probava 
Mogući uzrok: Strah pred preduzimanjem koraka. Bojazan i teskoba. 
Afirmacija: S mirom i radošću prihvatam sva nova iskustva 
 
Poremećaj: Ludilo (Psihijatrijska bolest) 
Mogući uzrok: Bežanje od porodice. Beg od stvarnosti i povlačenje. Nasilno odvajanje od života. 
Afirmacija: Ovaj duh poznaje svoj vlastiti identitet i on je stvaralačka tačka božanskog samoizražavanja. 
 
Poremećaj: Lupus 
Mogući uzrok: Odustajanje. Bolje je umreti nego zauzeti se za svoj život. Bes i kažnjavanje. 
Afirmacija: Slobodno i s lakoćom govorim u svoje ime. Ja dokazujem svoju vlastitu snagu. Volim i odobravam sebe. Slobodna sam i sigurna. 
 
Poremećaj: Mastoiditis 
 
Mogući uzrok: Bes i frustracija. Želja da ne čujemo što se događa oko nas. Obično se ovo pronalazi kod dece. Strah nam paralizira razumijevanje .
Afirmacija: Božanski mir i harmonija koji me okružuju nalaze se i u meni. Ja sam oaza mira, ljubavi i radosti. 
 
Poremećaj: Maternica 
Mogući uzrok: Predstavlja dom stvaralaštva. 
Afirmacija: Osećam se dobro u svome telu. 
 
Poremećaj: Menstrualni problemi 
Mogući uzrok: Odbacivanje vlastite ženstvenosti. Krivica i strah. Uverenje da su polni organi grešni i prljavi. 
Afirmacija: Prihvatam sebe kao ženu. Sve procese koji se odvijaju u mome telu prihvatam kao prirodne i normalne. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Mišićna distrofija 
Mogući uzrok: Preteran strah. Jaka želja da kontrolišemo sve i svakoga oko sebe. Duboka potreba da se osećamo sigurno. Gubitak vere i poverenja. 
Afirmacija: Dobro je što sam živa. Mogu slobodno biti što jesam. Dovoljno sam dobra. Verujem sebi. 
 
Poremećaj: Migrena 
Mogući uzrok: Odbojnost prema tome da drugi upravljaju našim životom. Opiranje životu. Seksualni strahovi. (Obično je se možete osloboditi masturbacijom) 
Afirmacija: Prepuštam se reci života i znam da će mi život s lakoćom doneti sve što mi je potrebno. Život je na mojoj strani. 
 
Poremećaj: Miteseri 
Mogući uzrok: Osećaj prljavštine. Nevoljeni smo. 
Afirmacija: Volim se i prihvatam sebe. Volim i voljena sam. 
 
Poremećaj: Mijelitis 
Mogući uzrok: Ekstremni nesklad u porodici. Življenje u atmosferi straha i besa. Ogroman unutrašnji nemir. Nedostatak potpore sa strane. 
Afirmacija: Stvaram mir u svome umu, telu i svome svetu. Sve je u redu. Sigurna sam i voljena. 
 
Poremećaj: Modrice 
 
Mogući uzrok: Mali životni udarci. Samokažnjavanje.
Afirmacija: Volim i pazim na sebe. Ljubazna sam i nežna prema sebi. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Mokraćne infekcije 
Mogući uzrok: Osećaj ogorčenosti, obično zbog nekoga suprotnog pola, tj. ljubavnog partnera. Prebacivanje krivice na druge. 
Afirmacija: Oslobađam se sheme u svojoj svesti koja stvara takva stanja. Spremna sam promeniti se. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Mokrenje u krevetu (Enureza) 
Mogući uzrok: Strah od roditelja, obično od oca. 
Afirmacija: Na ovo dete se gleda s ljubavlju, saosećanjem i razumevanjem. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Mononukleoza 
Mogući uzrok: Prevladava razmišljanje koje omalovažava život. Uverenje da drugi nikada nisu u pravu. Mnogo unutrašnjeg kritikovanja.. Navika da uvek govorimo: "Zar nije strašno?!" 
Afirmacija: U skladu sam sa životom. Dok gledam druge, vidim sebe u njima i sviđa mi se ono što vidim. Uživam što sam živa. 
 
Poremećaj: Morska bolest 
Mogući uzrok: Strah. Strah od smrti. Osećamo da smo izgubili kontrolu nad sobom. 
Afirmacija: Potpuno sam sigurna u ovom delu svemira. U miru sam sa svim što me okružuje. Ja verujem u život. 
 
Poremećaj: Mozak 
Mogući uzrok: Predstavlja kompjuter, "tj. matičnu ploču". 
Afirmacija: S ljubavlju upravljam svojim umom. 
 
Poremećaj: Tumor na mozgu 
Mogući uzrok: Pogrešna uverenja. Tvrdoglavost. Odbijamo menjati stari način razmišljanja. 
Afirmacija: S lakoćom ću reprogramirati svoj mozak. Život se neprestano menja i moj je duh uvek nov. 
 
Poremećaj: Moždana kap 
 
Mogući uzrok: Odustajanje. Otpor. Osećaj da bismo radije umrli nego se promenili. Odbijanje života. 
Afirmacija: Život se stalno menja. Ja se lako prilagođavam novome. Prihvatam život- prošlost, sadašnjost i budućnost. 
 
Poremećaj: Mrena na oku 
Mogući uzrok: Nemogućnost da s radošću gledamo napred. Osećamo da je ispred nas crna budućnost. 
Afirmacija: Život je večan i ispunjen radošću. Radujem se svakom trenutku 
 
Poremećaj: Mučnina 
Mogući uzrok: Strah. Odbacivanje neke ideje ili događaja. 
Afirmacija: Sigurna sam. Verujem da će mi život doneti sve najbolje. 
 
Poremećaj: Mučnina u automobilu 
Mogući uzrok: Strah. Osećamo se zatočeni u tamnici. 
Afirmacija: S lakoćom se krećem kroz vreme i prostor. Okružuje me samo ljubav. 
 
Poremećaj: Mučnina pri vožnji 
Mogući uzrok: Strah. Strah da nešto nije pod našom kontrolom. 
Afirmacija: Ja uvek imam punu kontrolu nad svojim mislima. Sigurna sam. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Mucanje 
Mogući uzrok: Nesigurnost. Nemogućnost samoizražavanja. Plakanje je za nas bilo zabranjeno. 
Afirmacija: Mogu slobodno govoriti u svoje ime. Osećam se sigurnom dok se izražavam. Komuniciram samo s ljubavlju. 
 
Poremećaj: Multipla skleroza 
Mogući uzrok: Mentalna otvrdnulost, bezosećajnost, čelična volja, nefleksibilnost. Strah. 
Afirmacija: Odabirem misli prepune ljubavi i radosti i tako stvaram jednak svet oko sebe. Sigurna sam i slobodna. 
 
Poremećaj: Mucus colon (colitis, colon) 
Mogući uzrok: Naslage starih i pomućenih misli sprečavaju prolaz kroz kanal za oslobađanje. Valjanje u blatu prošlosti. 
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti. Jasno mislim. Sada živim u miru i radosti. 
 
Poremećaj: Narkolepsija 
Mogući uzrok: Ne možemo se nositi sa stvarima oko sebe. Preteran strah. Želimo pobeći od svega. Ne želimo biti ovdje. 
Afirmacija: Oslanjam se na to da će me božanska mudrost i usmeravanje kroz život zaštiti u svakom trenutku. Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Nefritis (upala bubrega) 
Mogući uzrok: Preterana reakcija na razočaranje i neuspeh. 
Afirmacija: Preduzimam sve ispravne odluke u svom životu. Oslobađam se svega starog i pozdravljam sve što je novo. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Neizlječivi bolesnik 
Mogući uzrok: Ne može se lečiti spoljnim sredstvima na ovom nivou. Moramo pronaći u sebi sredstvo koje će nas izlečiti. Ono dolazi ni od kuda, te se tamo i vraća. 
Afirmacija: Čuda se događaju svaki dan. Okrećem se sebi da bih se rešila sheme koja mi je to uzrokovala. Prihvatam božansko isceljenje. I, to je to! 
 
Poremećaj: Inkontinencija (nekontrolirano mokrenje) 
Mogući uzrok: Oslobađanje. Osećaj da se ne možemo emotivno kontrolisati. Nedostatak unutrašnjeg razvoja. 
Afirmacija: Kako razvijam sebe, i svi se oko mene razvijaju. Nežna sam i pažljiva prema sebi. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Nervoza 
Mogući uzrok: Strah, teskoba, napor i žurba. Nedostatak poverenja u život. 
Afirmacija: Ja sam na beskrajnom putovanju kroz večnost i imam puno vremena. Ja komuniciram svojim srcem. Sve je u redu. 
 
Poremećaj: Nesanica 
Mogući uzrok: Strah. Nepoverenje prema životu. Krivica. 
Afirmacija: Dok tonem u miran san, razmišljam o danu koji je upravo prošao. I znam da me sutra čeka novi dan. 
 
Poremećaj: Nesvestica 
Mogući uzrok: Strah. Ne možemo se nositi sa stvarnošću Osećaj da nam se "zamračilo" ispred očiju. 
Afirmacija: Imam moć, snagu i znanje da se nosim sa svime u svom životu. 
 
Poremećaj: Neugodan miris tela 
Mogući uzrok: Strah. Odbojnost prema sebi. Strah od drugih. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Neuralgija 
Mogući uzrok: Kažnjavanje zbog osećaja krivice. Strahovanje zbog komunikacije. 
Afirmacija: Opraštam sebi. Volim i prihvatam sebe. Komuniciram s ljubavlju. 
 
Poremećaj: Nezgode 
Mogući uzrok: Nemogućnost da kažemo što mislimo. Pobuna protiv autoriteta. Verovanje u nasilje. 
Afirmacija: Osobađam se sheme koja me je dovela u ovo stanje. Smirena sam. Ja mnogo vredim. 
 
Poremećaj: Noge 
Mogući uzrok: Nose nas kroz život. 
Afirmacija: Život je na mojoj strani. 
 
Poremećaj: Problemi -gornji deo- 
Mogući uzrok: Osvrtanje stalno na stare traumame iz detinjstva 
Afirmacija: Ljudi koji su bili uz nas u našem djetinjstvu, učinili su najbolje što su mogli svojim razumevanjem, svesnošću, znanjem koje su tada imali. Oslobađam ih. 
 
Poremećaj: problemi -donji deo- 
Mogući uzrok: Strah od budućnosti. Želja da ostanemo gde jesmo i da ne idemo dalje. 
Afirmacija: S poverenjem i radošću krećem napred jer znam da će sve biti u redu u mojoj budućnosti. 
 
Poremećaj: Nokti 
Mogući uzrok: Predstavljaju zaštitu. 
Afirmacija: Osećam se sigurno. 
 
 
 
Poremećaj: Nos 
Mogući uzrok: Predstavlja samoprepoznavanje. 
Afirmacija: Prepoznajem svoju vlastitu sposobonost intuicije. 
 
Poremećaj: Oči 
Mogući uzrok: Predstavljaju našu sposobnost da jasno vidimo prošlost, sadašnjost i budućnost. 
Afirmacija: Gledam oko sebe s ljubavlju i radošću. 
 
Poremećaj: Problemi s okom 
Mogući uzrok: Ne sviđa nam se ono što vidimo u svom životu. 
Afirmacija: Sada stvaram život u koji volim gledati. 
 
Poremećaj: -astigmatizam- 
Mogućiuzrok: Oduvek samo stvaram probleme. Strah od toga da stvarno sagledamo sebe. 
Afirmacija: Ja sada želim uvideti svoju vlastitu lepotu i veličanstvenost. 
 
Poremećaj: -katarakta- 
Mogući uzrok: Nesposobnost da s radošću gledamo u budućnost. 
 
Mogući uzrok: Ne žele videti što se događa u njihovoj porodici. 
Afirmacija: Tu decu sada okružuje harmonija, radost, lepota i sigurnost. 
 
Poremećaj: -konvergentni strabizam- 
Mogući uzrok: Ne želimo videti šta se nalazi oko nas. Životni ciljevi koji se međusobno isključuju (oprečni ciljevi). 
Afirmacija: Nema opasnosti ako pogledam oko sebe. Smirena sam. 
 
Poremećaj: -dalekovidost- 
Mogući uzrok: Strah od sadašnjosti. 
Afirmacija: Sada sam sigurna, i to ovde gde se nalazim. To i sama uviđam. 
 
Poremećaj: -glaukom- 
Mogući uzrok: Nismo u stanju oprostiti. Osećamo pritisak zbog emotivnih povreda koje vučemo za sobom. Shrvani smo svim tim. 
Afirmacija: Svet gledam s ljubavlju i nežnošću. 
 
Poremećaj: -kratkovidost- 
Mogući uzrok: Strah od budućnosti. 
Afirmacija: Ja prihvatam Božje vođenje. I uvek sam sigurna. 
 
Poremećaj: Razrokost (divergentni stabizam) 
Mogući uzrok: Strah da se suočimo sa sadašnjošću. 
Afirmacija: Sada volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Opekotine 
Mogući uzrok: Bes. Unutrašnja vatra. 
Afirmacija: Stvaram samo mir i harmoniju u sebi i u svojoj okolini. Zaslužujem da se osećam dobro. 
 
Poremećaj: Opuštene crte lica 
Mogući uzrok: Teške misli stvaraju brazde po licu. Ogorčenje zbog života. 
Afirmacija: Ja izražavam životnu radost i dopuštam sebi uživanje u svakom trenutku svakog danadana. Ponovo sam mlada. 
 
Poremećaj: Osip 
Mogući uzrok: Ljutnja zbog odgađanja. Detinjasti način da privučemo pažnju. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. U skladu sam sa životnim procesom. 
 
Poremećaj: Osteomijelitis 
Mogući uzrok: Bes i frustracija u svakom delu života. Osećaj da nam fali podrške. 
Afirmacija: Smirena sam i verujem životnom procesu. Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Oteklina 
Mogući uzrok: Držimo se na jednog načina razmišljanja. Bolne ideje koje nas sputavaju. 
Afirmacija: Moje misli teku s lakoćom i slobodno. Lako se krećem od ideje do ideje. 
 
Poremećaj: Bolesti zavisnosti  
Mogući uzrok: Beg od sebe. Strah. Ne znamo kako voleti sebe. 
Afirmacija: Sada otkrivam da sam divna. Odabirem voleti sebe i u sebi uživati. 
 
Poremećaj: Pankreatitis (upala gušterače) 
Mogući uzrok: Odbijanje. Bes i frustracija zato što nam se čini da je život izgubio svoju slast. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Sama stvaram radost u svom životu. 
 
Poremećaj: Paraliza 
Mogući uzrok: Strah i užasnutost. Beg od situacije ili osobe. Otpor. 
Afirmacija: Ja sam u skladu sa svojim životom. Sigurna sam i u potpunosti se prilagođavam svakoj situaciji. 
 
Poremećaj: Parkinsonova bolest 
Mogući uzrok: Strah i jaka želja za kontrolisanjem drugih i svega oko sebe. 
Afirmacija: Opuštam se jer znam da sam sigurna. Život je na mojoj strani i ja verujem u život. 
 
Poremećaj: Petit Mal 
Mogući uzrok: Pogledaj pod Epilepsija. 
 
Poremećaj: Peritonzilarni apsces 
Mogući uzrok: Veoma snažna uverenost da ne možemo govoriti u svoje ime i tražiti što želimo. 
Afirmacija: Moje je prirodno pravo da moje potrebe budu zadovoljene. Što želim, sada tražim s ljubavlju i lakoćom. 
 
Poremećaj: Pioreja 
Mogući uzrok: Bes zbog naše nesposobnosti da donesemo odluke. Plitki ljudi oko nas. 
Afirmacija: Prihvatam sebe i moje su odluke uvek za mene savršene. 
 
Poremećaj: Plač 
Mogući uzrok: Suze su reka života. Prolivamo ih i kada smo srećni, i kada smo tužni, i kada smo u strahu. 
Afirmacija: U skladu sam sa svim svojim emocijama. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Pluća 
Mogući uzrok: Sposobnost da živimo život. 
Afirmacija: Živim život u savršenoj ravnoteži. 
 
Poremećaj: -problemi- 
Mogući uzrok: Depresija. Tuga. Strah pred življenjem. Osećaj da ne zaslužujemo živeti život u potpunosti. 
Afirmacija: Imam tu sposobnost da uživam u punoći življenja. Potpuno volim život. 
 
Poremećaj: Pobačaj (spontani) 
 
Mogući uzrok: Strah. Strah od budućnosti. Osećaj "ne sada - kasnije." Neprikladno odabran trenutak. 
Afirmacija: U mom životu uvek su prisutne božanske ispravne odluke. Volim i prihvatam sebe. Sve je u redu.
 
Poremećaj: Podrigivanje 
Mogući uzrok: Strah. Prebrzo življenje. 
Afirmacija: Postoji vreme i mesto za sve što treba da  učinim. Smirena sam. 
 
Poremećaj: Poliomyelitis 
Mogući uzrok: Paralizirajuća ljubomora. Želja da zaustavimo nekoga. 
Afirmacija: Ima dosta za svakoga. Stvaram svoje dobro i svoju slobodu, s mislima prepunim ljubavi. 
 
Poremećaj: Povišena temperatura 
Mogući uzrok: Bes. Osećaj gorenja iznutra. 
Afirmacija: Smirena sam i ispunjena ljubavlju i mirom. 
 
Poremećaj: Predmenstruacijski sindrom - P.M.S. 
Mogući uzrok: Dopuštamo da preovlada konfuzija. Pridajemo veliki značaj spoljašnjim uticajima. Odbijanje ženskih procesa koji se događaju u našem tijelu. 
Afirmacija: Sada ja preuzimam kontrolu nad svojim umom i životom. Ja sam snažna i dinamična žena. Svaki deo moga tela savršeno funkcioniše. Ja volim sebe. 
 
Poremećaj: Prehlade 
Mogući uzrok: Radimo previše stvari u isto vreme. Mentalna konfuzija i nered. Male emotivne povrede. Uvereni smo da "svake zime dobijmo čak tri prehlade."
Afirmacija: Dopuštam svome umu da se opusti i smiri. U meni su i oko mene jasnoća i harmonija. 
 
Poremećaj: Prirođene greške 
Mogući uzrok: Karma. Odabrali smo doći u ovom obliku. Mi biramo svoje roditelje. 
Afirmacija: Svako je iskustvo dobro za naš razvoj. Sigurna sam ovde gde jesam. 
 
Poremećaj: Prekomerna težina 
 
Mogući uzrok: Strah i potreba za zaštitom. Beg od osećaja. Nesigurnost i odbacivanje sebe. Potraga za ispunjenjem.  
Afirmacija: U miru sam sa svojim osećajima. Sigurna sam ovde gde jesam. Ja sama stvaram svoju vlastitu sigurnost. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Proširene vene 
Mogući uzrok: Stalno zatičemo sebe kako tapkamo u mestu, u situacijama koje najviše mrzimo. Osećamo da previše radimo i da smo preopterećeni. Obeshrabrenost. 
Afirmacija: Prepoznajem istinu života. Živim i krećem se s radošću. Volim život i slobodno se krećem. 
 
Poremećaj: Probava 
Mogući uzrok: Predstavlja oslobađanje od nepotrebnog. 
Afirmacija: Oslobađanje je lako.
 
Poremećaj: -problemi- 
Mogući uzrok: Bojazan pred oslobađanjem od staroga i onoga što nam više ne treba. 
Afirmacija: Slobodno i s lakoćom oslobađam se starog i s radošću prihvatam novo. 
 
Poremećaj: Problemi u menopauzi 
Mogući uzrok: Strah da više nećemo biti željeni. Strah od starenja. Odbacivanje samih sebe. Osećamo da nismo dovoljni sami sebi. 
Afirmacija: U ravnoteži sam i pomirena sa životnim promenama. Blagosiljam svoje telo s ljubavlju. Sve je u redu u mom svetu. 
 
Poremećaj: Problemi sa vilicom 
Mogući uzrok: Bes. Ogorčenje. Želja za osvetom. 
Afirmacija: Menjam šeme koje su me dovele u ovo stanje. Volim i prihvatam sebe. Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Problemi s bubrezima 
Mogući uzrok: Kritikovanje, razočarenje i neuspeh u bilo kom životnom području. Stid. Ponašanje malog djeteta. 
Afirmacija: Mojim životom uvek rukovode božanske ispravne odluke. Svako moje iskustvo donosi mi nešto dobro. Sasvim sigurno odrastam. 
 
Poremećaj: Problemi s kožom 
Mogući uzrok: Teskoba i strah. Stari i duboko skriveni otpor. Osećaj da smo ugroženi. 
Afirmacija: S ljubavlju štitim sebe; spokojna sam i smirena. U vezi s prošlošću sve je oprošteno zaboravljeno. U ovom sam trenutku slobodna. 
 
Poremećaj: Problemi s adrenalinom 
Mogući uzrok: Defetizam. Nemir. Nebriga prema sebi. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Veoma držim do sebe. 
 
Poremećaj: Problemi sa desnima 
Mogući uzrok: Nesposobnost da se držimo svojih odluka. "Isprazan" život. 
Afirmacija: Ja sam odlučna osoba. Sve svoje odluke izvodim do kraja i podržavam sebe s ljubavlju. 
 
Poremećaj: Problemi s bešikom 
Mogući uzrok: Teskoba. Zadržavanje starih ideja. Bojimo ih se osloboditi. Osećaj "ogorčenosti". 
Afirmacija: S lakoćom i ugodom oslobađam se starog i prihvatam novo u svom životu. Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Problemi sa starenjem 
Mogući uzrok: Društvene predrasude. Zastareo način razmišljanja. Strah od sebe i odbacivanje sadašnjosti. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe bez obzira na to koliko godina imam. Svaki je trenutak života savršen i vredan. 
 
Poremećaj: Dijareja 
Mogući uzrok: Strah. Odbijanje. Beg. 
Afirmacija: Moje prihvatanje, asimilacija i odbacivanje u savršenom su odnosu. U skladu sam sa svojim životom. 
 
Poremećaj: Prostata 
Mogući uzrok: Predstavlja muški princip. 
Afirmacija: Ja privatam svoju muškost i uživam u njoj. 
 
Poremećaj: Problemi s prostatom 
Mogući uzrok: Mentalni strahovi oslabili su muškost. Odustajanje. Seksualni pritisak i krivica. Negativan stav prema starenju. 
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Prihvatam svoju vlastitu snagu. Uvek ću biti mladog duha. 
 
Poremećaj: Prsti 
 
Mogući uzrok: Predstavljaju životne detalje. 
Afirmacija: Mirno doživljavam raznolikosti. 
 
Poremećaj: Palac 
Mogući uzrok: Predstavlja intelekt i brigu. 
Afirmacija: Moj je um smiren. 
 
Poremećaj: Kažiprst
Mogući uzrok: Predstavlja ego i strah. 
Afirmacija: Sigurna sam. 
 
Poremećaj: Srednji prst 
Mogući uzrok: Predstavlja ljutnju i seksualnost. 
Afirmacija: Moja mi seksualnost pruža zadovoljstvo. 
 
Poremećaj: Domali 
Mogući uzrok: Predstavlja zajedništvo i tugu. 
Afirmacija: Ja volim. Smirena sam. 
 
Poremećaj: Mali prst
Mogući uzrok: Predstavlja porodicu i pretvaranje. 
Afirmacija: Osećam se bliska životu u porodici. 
 
Poremećaj: Artrični prsti 
Mogući uzrok: Želja za kažnjavanjem. Okrivljavanje. Osećamo da smo žrtve svog iskustva. 
Afirmacija: Gledam oko sebe s ljubavlju i razumevanjem. I sva svoja iskustva doživljavam s ljubavlju. 
 
Poremećaj: Nožni prsti-
Mogući uzrok: Predstavljaju sićušne pojedinosti budućnosti. 
Afirmacija: Sve te pojedinosti dogodiće se same od sebe. 
 
Poremećaj: Psorijaza 
odgovornosti za svoje osećaje. 
Afirmacija: Ja mogu uživati u radosti života. Zaslužujem i prihvatam sve najbolje u svom životu. Volim i prihvaćam sebe. 
 
Poremećaj: Rahitis 
Mogući uzrok: Slabo emocionalno okruženje. Nedostatak ljubavi i sigurnosti. 
Afirmacija: Sigurna sam i podržavana samom ljubavlju iz svemira. 
 
Poremećaj: Rak 
Mogući uzrok: Duboka emocionalna povreda. Ogorčenje koje dugo držimo u sebi. Duboka tuga koja nas izjeda iznutra. Mržnja. Ništa nema smisla. 
Afirmacija: S ljubavlju opraštam i oslobađam se svega iz prošlosti. Odabrala sam ispuniti svoj svet radošću. Volim i prihvatam sebe. 
 
Poremećaj: Rak na usnama 
Mogući uzrok: Neizrečene reči ogorčenja. Krivica. 
Afirmacija: Stvaram samo radosna iskustva u svom svetu ispunjenom ljubavlju. 
 
Poremećaj: Ramena 
Mogući uzrok: Njihova je namena da nose radost, a ne teret života. 
Afirmacija: Slobodno mogu uživati u svojoj radosti. 
 
Poremećaj: Reumatizam 
Mogući uzrok: Osećamo da smo žrtve. Nedostatak ljubavi. Hronična gorčina. Ogorčenje. 
Afirmacija: Ja stvaram svoja iskustva. Budući da volim i prihvatam sebe i druge, moja iskustva postaju sve bolja i bolja. 
 
Poremećaj: Reumatoidni artritis 
Mogući uzrok: Duboko kritikovanje autoriteta. Osećate se prevarenima. 
Afirmacija: Ja sam svoj autoritet. Volim i prihvatam sebe. Život je dobar. 
 
Poremećaj: Ručni zglob 
Mogući uzrok: Predstavlja kretanje i lakoću.  
Afirmacija: Prema svim svojim iskustvima odnosim se s mudrošću, ljubavlju i lakoćom. 
 
Poremećaj: Ruke 
Mogući uzrok: Predstavljaju sposobnost i veštinu prihvatanja životnih iskustava. 
Afirmacija: Prihvatam sva svoja iskustva s lakoćom i radošću. 
 
 
Voli vas vaša Planeta radosti
 
 
Postavi komentar

Postavi komentar