Ljubav ili strah

Ljubav ili strah pitanje je sad

Ljubav je prirodno stanje duše, ljubav je naša suština, pokretačka sila stvoritelja i stvaralaštva. Ljubav je poverenje u život, prepuštanje. Ljubav je prihvatanje, razumevanje, saosećanje, opraštanje. Ljubav je istina. Ljubav nam dopušta da oslušnemo sebe i sledimo potrebe svoga bića. Ljubav oplemenjuje, tranformiše, neguje, stvara, hrabri. Ljubav je sloboda. Ljubav pokreće svet. Ljubav je energija našeg duha.

Suprotnost ljubavi jeste, ne mržnja, nego strah. Koliko ljubav pokreće i oslobađa, toliko strah ograničava i zadržava u istom mestu. Onoliko koliko je ljubav poverenje u život, prepuštanje, prihvatanje i razumevanje, toliko je strah opiranje, nerazumevanje, otpor. Koliko nam ljubav dozvoljava da čujemo sopstvene potrebe, da shvatimo sopstvenu životnu svrhu i živimo ispunjen život, toliko nam strah ne dopušta da živimo. Koliko ljubav stvara, hrabri i neguje, toliko strah razara, čini nas slabima i truje nas. Strah je energija našeg ega.

Koliko je ljubav istina, toliko je strah iluzija.

Život u ljubavi je ispunjen život. Život u strahu nije život.

Sve ''pozitivne'', odnosno prijatne, emocije su u svojoj sustini LJUBAV, a sve negativne i neprijatne u korenu imaju strah. Kada smo radosni, živimo ljubav. Kada smo ushićeni i optimistični, mi osećamo ljubav. Sa druge strane, kada osećamo bes, ogorčenost i druge emocije niže vibracije, tada osećamo strah.

Postavimo sebi pitanje- Da li želim da živim ispunjen i radostan život? Da li želim da uživam u svakom trenutku? Da li želim da ostvarim svoj puni potencijal i živim svoju životnu svrhu? Da li želim da rastem i činim ovaj svet boljim mestom? Da? Da! Onda udahni ljubav, izdahni strah!


Sve je dobro i sve se dešava pod vođstvom onog najuzvišenijeg, koje je i deo nas. Nemam razloga za strah, imam poverenje u životni proces, u Univerzum, Boga i ljubav! I ako prepoznamo strah, podsetimo se da je to samo sećanje koje nas poziva da ga se oslobodimo. A za to čišćenje je dovoljno samo: Hvala i volim te!

Od straha možda nećemo umreti, ali je sigurno da od straha nećemo ni živeti.

 

Voli vas Vera i Planeta radosti

 

 

Postavi komentar

Postavi komentar