10 Budinih misli koje vas mogu probuditi

Kako kaže veličanstveni Alan Watts, svako na ovom svetu može biti Buda.  Buddha na drevnom Sanskrit jeziku jednostavno znači budan, biti probuđen. Budino iskustvo ukratko je izloženo u četri plemenite istine.
 
Prva je, da je opšte ljudsko iskustvo patnje, duhovne i emocionalne kao i fizičke, posledica prošle karme. Druga je opažanje da je uzrok takve patnje čežnja ili posezanje za pogrešnim stvarima, ili za pravim stvarima na pogrešan način. Osnovn iljudski problem jeste pogrešno primenjen osećaj za vrednosti, kojim se stvarima ili osobama pripisuje vrednost koju oni ne mogu izdržati. Ništa u materijalnom svetu nije vredno krajnjeg poštovanja. Ništa ne može u njemu zavisiti u krajnjem smislu. Treća je, da je moguće ukinuti patnju. Četvrta je plemeniti osmerostruki put do prestanka patnje.
 
  1. Naše misli nas formiraju. Postajemo ono o čemu razmišljamo. Kada je um čist, radost nas prati poput senke koja nas ne napušta.
  2. Od jedne sveće se može upaliti na hiljade sveća, a da se život te sveće ne skrati. Sreća se nikada ne umanjuje ako se deli.
  3. Ako tvoje saosećanje ne uključuje i tebe, nepotpuno je.
  4. Prihvati šta jeste, pusti šta je bilo i imaj vere u ono što će biti.
  5. Tri stvari se ne mogu dugo sakrivati. Sunce, mesec i istina.
  6. Bez obzira na to kakva je prošlost iza tebe, uvek možeš krenuti ispočetka.
  7. Nećeš biti kažnjen zbog svog besa, već si kažnjen svojim besom.
  8. Postoje samo dve greške koje čovek može napraviti na putu do istine. Da ne ide do kraja i da ni ne krene na put.
  9. Niko nas ne može spasiti do nas samih. Niko ne može, niti treba. Mi sami treba da koračamo svojim putem.
  10. Sreća ne zavisi od toga ko si i šta imaš. Ona se jedino oslanja na ono šta misliš.

 

Voli vas vaša Planeta radosti

 
 
Postavi komentar

Postavi komentar