Djotis

Šta je đotiš odnosno vedska astrologija - drugi deo

UPOZNAVANJE SA ĐOTIŠEM - Nastavak

Đotiš se može prevesti kao svetlost znanja. (koren reči Đotiš potiče od „Đoti“ što znači svetlost). Uloga Đotiša je da usvršimo život, da unesemo što više elemenata Satve (poštovanje, istinoljubivost, saosećanje,vera,) i da pomognemo Atmi (duši) da krene ka putu spoznaje. Đotiši koji je čuvar svetla, treba da prenosi baklju znanja, on treba da upali iskru svetla unutar svesti. On poseduje znanje o razlici između onog što jeste i onog što nije, pomaže drugima učeći ih o Satva guni, ispravnom ponašanju i predanosti Božijoj volji. Postoji i Kodeks Đotišija, koji je postavio Varaha Mihira, o tome će biti reči kasnije.

Kaže se da se je Šri Višnu inkarnirao u devet graha (planeta) da bi ljudima isporučio efekte dobre i loše karme. One su kao „prsti Višnua“. Bhur loka (Zemlja) na kojoj živimo je polaritet dobra i zla. Doživljavamo patnju, a ne shvatamo da je ona dobra za nas jer nas tera da se menjamo. Da menjamo svoje ponašanje, da napredujemo, da se okrenemo duhovnosti i razvoju viših stanja svesti. Ljudska svest je najpogodnija za duhovni razvoj. Mi koristimo tek oko 3% potencijala svog mozga. Zamislite kako bi bilo da ga koristimo 100%!

Planete nisu loše postavljene, već pokazuje gde mi nismo dovoljno usklađeni. Mnogi ljudi neće nikad osetiti moralnu odgovornost za loša dela, jer smatraju da su za to odgovorne planete. Ne postoji tamo neki Saturn koji nas muči, već on simbolično pokazuje koji deo u nama treba da promenimo, na šta da obratimo pažnju i na čemu treba da radimo na sebi. On samo pokazuje deo u nama koji je u debalansu. I zato je MOĆ da promenimo sebe uvek u NAMA. I sve zavisi od nas samih. Možemo biti u bilo kakvoj situaciji, mi ne biramo situcije u kojoj se nalazimo, ali zato biramo KAKO ćemo da reagujemo. I u tome je naša MOĆ. I možemo sve da promenimo, ali isključivo radom na sebi.

Nastaviće se..

Za Planetu radosti Marina Petković

Vaš Đotiš konsultant

https://www.facebook.com/vedskaastrodjotis

 

 

Postavi komentar

Postavi komentar