Da li se deca oslanjaju isključivo na vas kada su školske obaveze u pitanju?

Jeste li savladali tablicu množenja?

 

 

Veruješ li da je život fer prema tebi? A jesi li ti fer sam prema sebi?

Može li disciplinovan čovek biti opušten, razigran i radostan? Ili bolje, može li čovek bez discipline biti srećan?

Ovo je period velikih transformacija. Naše opiranje i strah su ti koji nas dovode do osećaja da nećemo moći da nađemo snage, volje da nešto savladamo. Prihvatanje i ljubav, pak, ozdravljaju i nas i situacije.

Pored fizičke aktivnosti, provereni lek za uklanjanje stresa jeste meditacija ili stanje bez misli. Ona ne zahteva nikakvo posebno predznanje, dovoljno je da se opustite i dišete.